ПРАКТИЧЕСКА ОРТОДОНТСКА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“ 2024

Event date: 23.04.2024 - 25.04.2024Categories:

ЛЕКТОРИ: Д-Р ИВАН ГОРЯЛОВ И Д-Р ДЕНИЦА ДИМИТРОВА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Пловдив, хотел СПС

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Програмата дава ясни принципи и конкретни стъпки за провеждане на успешни ортодонтски лечения и дългосрочно стабилни резултати. На фокус са практическите умения и задълбочените знания за ортодонтските лечения с брекети.

Знанието е базирано на десетки научни доказателства, на повече от 50 години професионален опит и на проследени резултати до 40 години след лечение.

Обучението е структурирано в 5 нива, които се реализират в рамките на 5 месеца. Всяко ниво цели овладяването на отделни принципи и техники и надгражда знание върху предходното.

Тази програма е за всеки дентален лекар, желаещ да поеме по пътя на ортодонтията.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

 • Да даде цялостна концепция за дългосрочно стабилни ортодонтски лечения с брекети.
 • Да предаде тази важна част от знанието, която може да бъде овладяна само и единствено чрез практиката.
 • Да пресъздаде много точно леченията на основните ортодонтски проблеми от планирането до крайния резултат.
 • Участниците да преминат максимално реалистично през всички етапи на ортодонтското лечение.
 • Участниците да приложат веднага усвоените знания и умения върху своите пациенти.

ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС

 • Започвате работа с пациенти ВЕДНАГА;
 • Следвате ЯСНИ ПРИНЦИПИ и КОНКРЕТНИ СТЪПКИ за провеждане на успешни ортодонтски лечения;
 • Подсигурявате КАЧЕСТВЕНИ клинични резултати при пълно спазване на принципите на дисциплината „Алекзандър“;
 • ВЪЗВРЪЩАТЕ инвистицията си и дори увеличавате приходите си за по-малко от 1 година при стартиране на лечения веднага след ниво 1;
 • Имате увереност, спокойствие и сигурност при работата с пациентите;
 • Постигате систематично УСТОЙЧИВИ резултати от ортодонтските лечения при пълно спазване на принципите на системата; Тази поредица е за всеки дентален лекар, желаещ да поеме по пътя на ортодонтията.

КАКВИ СЛУЧАИ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЛЕКУВАТЕ?

 • клас 1, клас 2, клас 3 проблеми;
 • дълбока, отворена и кръстосана захапка;
 • екстракционни случаи;
 • деца, тийнеджъри и възрастни;
 • случаи, изискващи ортодонтска подготовка преди възстановителни дентални лечения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ЕДНО ОТ НИВАТА ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ:

 МОДУЛИ – ФОКУСИ (малко по-голям шрифт)

Ниво 1 – ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ЗАЛЕПЯНЕ НА БРЕКЕТИ, ПРЪСТЕНИ И ЛИГИРАНЕ НА ДЪГИ
Дати: 16 и 17 януари 2024 г.

 • залепяне на брекети и пръстени според плана на лечение върху модел на реален пациент;
 • видове и последователност на ортодонтските дъги;
 • различни видове лигиране, тренирано върху модел на реален пациент.

Ниво 2 – ОРТОДОНТСКИ АНАЛИЗ, ДИАГНОЗА И ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ
Дати: 27, 28 и 29 февруари 2024 г.

 • анализ на телерентгенография, ортопантомография, гипсов модел, интра- и екстраорални фотоснимки;
 • изготвяне на точна диагноза, план на лечение и варианти на лечение на 8 пациенти;
 • прецизно изписване на плана на лечение, демонстриране и дискутиране на самото ортодотско лечение стъпка по стъпка;
 • пълна документация за пациента и лекаря – договори, декларации, писма и др.
 • Специална опция! Изготвяне на диагноза и план на лечение на Ваш пациент съвместно с д-р Горялов!

Ниво 3 – ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 2 ДЪЛБОКА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ
Дати: 19, 20 и 21 март 2024 г.

 • безекстракционно лечение на клас 2 дълбока захапка при растящи пациенти;
 • ортопедичен ефект на екстраорален апарат – хедгер;
 • правила и огъване на омега луп, криви на Шпее, затягане с тай-бек;
 • приложение на междучелюстните ластици при Клас 2 случаи;
 • работи се върху японски типодонти на фирма NISSIN.

Ниво 4 – ЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ
Дати: 23, 24 и 25 април 2024 г.

 • екстракционна механика при екстрахиране на четирите премолара;
 • видове интра- и екстраорални опори;
 • техника и огъване на клоузинг лупове;
 • приложение на междучелюстните ластици при екстракционни случаи;
 • работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

Ниво 5 – ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 3 ОТВОРЕНА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ
Дати: 21, 22 и 23 май 2024 г.

 • клас 3 механика при растящи пациенти;
 • специфики при залепяне на брекетите и пръстените;
 • ортопедичен ефект на лицевата маска и апарата за бързо палатинално разширение;
 • приложение на междучелюстните ластици при Клас 3 случаи;
 • работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

УСЛОВИЯ  

 • НЕ се изискват ортодонтски опит и умения;
 • Препоръчителна литература – „20-те принципа на дисциплината Алекзандър“ (преведен на български език), издаден от издателство Инфодент;
 • БЕЗ ПЪРВОНАЧАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ за инструменти!!!

На участниците са осигурени инструменти от най-висок клас – Hu-Friedy и RMO и качествени материали на водещи фирми в областта – American Orthodontics, GC, 3M.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

телефон: 0889 225501, e-mail: office@usmivki.com, https://bracescourses.com

Post navigation