Техники на изпиляване за цели обвивни корони: 11.03.2023 г.

Event date: 11.03.2023Categories:

ТЕМА: Принципи на прагова препарация – видове препарационни граници, анализ – практически курс. Акредитиран към МУ Пловдив.

ДАТА: 11.03.2023 г.

ЛЕКТОР И ВОДЕЩ: д-р Георги Илиев

ЦЕНА: 800 лв с ДДС до 25.02.2023 г.

Техники на изпиляване за цели обвивни корони. Прагова и вертикална препарация. Методи за снемане на дигитални и аналогови отпечатъци. Ребазация на провизори.

 • ЛЕКЦИЯ: Принципи на прагова препарация – видове препарационни граници, анализ.
 • ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА:
  Изпиляване на молар на фантомна глава, с прагова препарационна граница.
  Снемане на дигитален отпечатък от изпиления зъб с интраорален скенер. Анализ на неточностите с алгоритъма на Medit.
 • ЛЕКЦИЯ: Принципи на биологично ориентирана техника за изпиляване на зъби. Анализ и разновидности на препрацията.
 • ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА:
  Изпиляване на резец по B.O.P.T.
  Снемане на дигитален отпечатък от изпиления зъб с интраорален скенер. Специфики на техника.
 • ЛЕКЦИЯ: Принципи на ребазиране на провизорни корони – изработка на шел корони, тънкости, трикове.
 • ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Ребазация с Dentalon на шел корона от PMMA на изпиления резец по В.O.P.T.

ЗА ЗАПИСВАНЕ: Дентално Депо Карис, София 1606, ул. Феликс Каниц 20,
e-mail: caris @carisbg.com; office @carisbg.com; www.carisbg.com;
телефони: 02/952 32 01, 953 15 80, 443 55 31; 0886 229762, 0888 519 790

Post navigation