Зъботехническа лаборатория 1/2017

Зъботахническа лаборатория, брой 1/2017СЪДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА III, БРОЙ 1(9)/2017
ФЕВРУАРИ, 2017

ОКЛУЗИЯ

Tехники и методи за предвидими функционални резултати и естетика – Claudio Nannini

ПРОТЕТИКА

Рехабилитация на тотално обеззъбен пациент с ребазиране на налични тотални протези – Alessio Casucci, Rodolfo Colognesi