Зъботехническа лаборатория 2021

бр.1/2021

ГОДИНА VII, БРОЙ 1 (24) / 21

ЕСТЕТИКА

  • Естетични резултати при субструктури с променен цвят. Контрол на яркостта със системата IPS e.max – Dr. Tony Rotondo, Szabolcs Hant

ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

  • Дигиталният аксиограф – иновативен инструмент при профилактика на бруксизъм – Д-р Ива Танева, Доц. д-р Тодор Узунов, доктор; Д-р Николай Апостолов, доктор; Николай Филев

ПРОТЕТИКА

  • Безметални и снемаеми протетични конструкции, стабилизирани чрез телескоп корони и скелет от BioHPP – Sebastian Schuldes, Dr. Eisenbach
  • Горночелюстна остеомукозна реставрация и долночелюстна назъбна протеза върху импланти – Dr. Ugo Torquati Gritti DDS, Dr. Daniel Vrespa DDS, Buongiovanni Armando, Giancarlo Riva

СПОДЕЛЕН ОПИТ

  • Започна eрата на дигиталната дентална медицина и зъботехниката
Facebooktwitterlinkedin Facebookyoutube