„Анатомия” на ендодонтското лечение: 30 ноември 2013

ТЕМА: „Анатомия” на ендодонтското лечение. Проблемно-ориентиран анализ на стъпките за успешна ендодонтска терапия

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ДАТА: 30.11.2013

ЛЕКТОРИ: Доц. Д-р Георги Томов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  София, х-л Феста, зала Премиум

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ЛИНК: към програмата

КОНТАКТИ: W&H България – 02/854 95 65; 02/854 95 66; 0884 76 08 76