Релечение на ендодонтски компрометирани зъби: 7 декември 2013

ТЕМА: Релечение на ендодонтски компрометирани зъби

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ДАТА: 07.12.2013

ЛЕКТОРИ: Доц. Д-р Георги Томов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  София, х-л Феста, зала Премиум

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ЛИНК: към програмата

КОНТАКТИ: W&H България – 02/854 95 65; 02/854 95 66; 0884 76 08 76; e-mail: office.bg@wh.com