сп. Инфодент, бр. 6/2013 г.

Journal Infodent-6-2013Година XIV, брой 6 (135) – декември, 2013

тема:ПАРОДОНТОЛОГИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Хирургични методи за покриване на кореновата повърхност при гингивална рецесия – Dr Amid Patel

Ускоряване на оздравителния процес и регенерацията на тъканите след пародонтална хирургия посредством калциев хидроксид  – Dr Philipp Laakmann

Приложение на диоден лазер (808 nm) в лечението на пациенти с хроничен пародонтит и заместена бъбречна функция – доц. д-р Теодора Болярова-Конова дм, д-р Мария Денчева-Гарова, дм, проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, д.м.н.

Подобряване на естетичния изглед: хармония на бялото и розовото – Dr Gregori M. Kurtzman, DDS

Латерално преместено и коронарно позиционирано ламбо. Откъс от книгата “Mucogingival Esthetic Surgery” – Zucchelli

Антимикробна фотодинамична терапия в парoдонтологията – Dr Steffen Rieger