Категория: статии

Статиите за са свободно четене. Публикувани са в списание Инфодент.

There is no time after COVID-19, only before and now.

protection in dental practice

Dear Colleagues, We have tried to summarize the available and pertinent scientific information on SARS-CoV-2 to evaluate the current situation in depth. Our clinic is located in Ansbach, Bavaria, Germany, and the majority of our work is oral and maxillofacial…

Какво е постурология?

какво е постурология

Какво е постурология? Постурологията е наука за стойката на човека. С термина „стойка” (рosture) се означава стратегията, използвана от невромускулната и скелетната система, за да остане тялото в равновесие, като реагира на гравитацията по възможно най-икономичния начин. Стойката се определя…