д-р Иван Начков

д-р Иван НачковД-р Иван Начков се дипломира през 2004 г. във Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив. През 2013 г. завършва медицина, а през 2014 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт. Притежава специланост по Лицево-челюстна хирургия. Асистент е в Катедра Пародонтология и ЗОЛ към ФДМ – Пловдив и е ординатор в отделение по Лицево-челюстна хирургия към МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“.

Научните и клинични интереси на д-р Начков са в областта на имплантологията, пародонталната хирургия и микро-съдовата хирургия. Участвал е в множество научни форуми и квалификационни курсове в страната и чужбина. Водещ изследовател на вътреуниверситетски проект на тема „Лазерно асистирана терапия на периимплантит с Er:YAG лазер“.

Редовен член на Български Зъболекарски Съюз, Български Лекарски Съюз, Научно Дружество по Дентална Медицина, Българска Асоциация по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Европейска Асоциация по Кранио-Максило-Фациална хирургия.