Теоретико-практически курс Eндодонтска хирургия: 7.10.2017

ТЕМА: Ендодонтска хирургия

Теоретико-практически курс

ЛЕКТОР: Доц. д-р Георги Томов, дм

ВОДЕЩ ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: д-р Иван Начков и доц. д-р Георги Томов

ДАТА: 07 октомври 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, хотел „Форум“, бул. Цар Борис III №41, зала „Форум“

ЗАПИСВАНЕ: на тел. 02/ 854 95 65; 02/ 854 95 66; мобилен: 0884 968 486; 0884 968 598; e-mail: office.bg@wh.com

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: ТУК

ПРОГРАМА

ЧАСТ 110:00 – 12:00 ч. ТЕОРEТИЧНА ЧАСТ
Лектор: Доц. д-р Георги Томов, дм
Провалените ендодонтски лечения обхващат значителен дял от ендодонтската патология и често релечението е затруднено или дори невъзможно. Това налага познаването на комбинираните подходи при лечение на периапикалните лезии от ендодонтски произход. Съвременната ендодонтска микрохирургия е улеснена значително от навлизането на новите пиезохирургични апарати и инструменти.
Теоретичният модул разглежда видовете възпалителни процеси от ендодонтски произход, индикациите и контраиндикациите за ендодонтско хирургично лечение, като дава съвременна класификация на ендодонтско-хирургичните процедури. Подробно са анализирани същността и стъпките на пиезоелектричната костна хирургия при апикална остеотомия, резекцията на зъбния корен и ретроградната препарация. Разгледани са и протоколите за подготовка на кореновия канал, материалите за ретроградно запълване и изискванията към тях.

10:00 – 11:00 ч.
• Апикална остеотомия – показания и противопоказания.
• Локална анестезия и инструментариум за извършване на апикална остеотомия.
• Подготовка на кореновите канали за апикална остеотомия.
• Оперативна техника при различни групи зъби.
• Ретроградно запълване на кореновите канали. Следоперативни грижи. Грешки и усложнения.

11:00 – 12:00 ч.
Пиезоелектрична костна хирургия при апикална остеотомия. Представяне и анализ на авторски клинични случаи.

ЧАСТ 2 – 13:00 – 15:30 ч. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
Водещи практическа част: д-р Иван Начков и доц. д-р Георги Томов, дм
По време на практическия модул на курсистите ще бъдат демонстрирани:
• Подготовка на коренови канали за апикална остеотомия.
• Оперативни разрези и отпрепариране на мукопериостално ламбо.
• Пиезохирургични процедури: остеотомия, апикална резекция, препарация и обтуриране на ретрограден ендодонтски кавитет.

Индивидуална работа с апарат за пиезохирургия Piezomed на W&H върху животински тъкани и екстрахирани зъби. Курсът е насочен към клиницисти, проявяващи интерес към ендодонтската хирургия.