Инфодент бр. 6/2014

списание Инфодент, протетика, 2014ISSN-1311-9842
декември, 2014
година XV, брой 6 (141)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

ТЕМА НА БРОЯ: Пародонтология

Подобряване на лечението с LANAP протокол. Лазерно асистирана процедура по създаване на нов аташман – Dr. David Mangot, DMD

Мултидисциплинарна рехабилитация. Тунелни техники с графтове – Dr. Douglas H. Mahn, Dr. Jason Woodside

Разрешаване на естетичните предизвикателства в резултат на гингивални рецесии – Frank J. Milnar, DDS

Подход при лечението на пародонтални заболявания – Lou Graham, DDS