Инфодент бр. 1/2014

сп. Инфодент, бр. 1/2014тема: ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ISSN-1311-9842
януари, 2014
година XV, брой 1 (136)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

Лесен хирургичен подход за поставяне на интраосални имплантати и оптимизиране на протетичните резултати – Dr Timothy F. Kosinski

Нова концепция в денталната имплантология. Биологичен показател при избора на имплантати за имплантатно-протетично лечение – Акад. проф. д-р Николай Попов

Фиксирани протезни конструкции с имплантати Ankylos®  – Доц. д-р Божидар Йорданов

Зъбът с инфекция: многоетапен подход за поставяне на имплантат  – Dr Robert J. Miller

Употребата на полимерни пластмаси при имплантатното възстановяване. Лечебна процедура, подходяща за по-възрастни пациенти  – Dr Steffen Kistler, Stephan Adler, Dr Frank Kistler, Dr Jörg Neugebauer

Комбинирано протезиране с твърда връзка. Подвижна частична протеза: фронтална фиксация с прецизна връзка със сферични стави, без запояване  – Dr Giacomo Storni, Dr Luca Venuti, Claudio Lenzarini