Инфодент 1/2015

Имплантология и възстановявания върху импланти, Инфодент 1-2015ISSN-1311-9842
март, 2015
година XVІ, брой 1 (142)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
страници: 54

ТЕМА НА БРОЯ: Имплантология и възстановявания върху имплантати

Имедиатно поставяне на дентални мини импланти след множествени екстракции – Steven T. Cutbirth

Представяне на клиничен случай, изработен с имплантатната система Ankylos. Успехът е: „Работа в екип” Съвременна надимплантатна реконструкция във фронталния сегмент на горна челюст – Renzo C. Casellini, MDT; Gary Brousell, DDS

Имедиатно имплантиране и натоварване след екстракция в естетичната зона  – dr. James Kleiber

Избор на имплантати по нов биологичен показател  – А. Клочков

Комплексно имплантатно възстановяване на тотално обеззъбена горна челюст с Rhein’83. Клиничен случайCorina Marilena Cristache, Daniel Zidarita, Cristian Butnarasu