ИНФОДЕНТ 2019

За да видите съдържанието на броевете от 2019 г. кликнете на кориците. Може да разгледате и закупите списанията от офиса ни. Абонирайте се на тел. 02/963 45 43; 0885 117 684 или он-лайн

сп. Инфодент 1-2019Инфодент 2019, брой 1 (161)
Година XX

РЕЗЮМЕТА

протетика
Справяне със зъбното изтриване чрез минимална намеса – Dr. Shamir Mehta

ендодонтия
Предвидимо заместване на зъб в естетичната зона – Dr. Joyce Bassett

маркетинг
Фейсбук маркетинг за успешна дентална практикаД-р Тодорова

интервю
Постурологията дава възможност за изучаване на цялото тяло и неговото състояние. „Долната челюст е петият крайник на човека“

постурология
Постурология и дентална медицина

акценти
Конкурсът „Усмивка на годината“ награди денталните специалисти за дванадесети път


spisanie Infodent, br.2-2019Инфодент 2019, брой 2 (162)
Година XX

РЕЗЮМЕТА

имплантология
Колко ефективни са различните стратегии за аугментация на алвеолата при справяне с хоризонтални дефицити на алвеоларния гребен? – Johan Hartshorne

протетика
Протетично лечение на пациент с декбис. Клиничен случай – Доц. д-р Илиан Христов, дм

ортодонтия
Лечение на нарушенията на съня с интраорални апарати – Dr. Ronald Perkins

протетика
Формантната структура като критерий за оценка на речта на пациенти с акрилови протези – Д-р Маджед Хусеин

ПР
Костозаместители и мембрани за дентално приложение. UBGEN стъпи официално в България


spisanie Infodent, br.3/2019

spisanie Infodent, br.3/2019

Инфодент 2019, брой 3 (163)
Година XX

РЕЗЮМЕТА

протетика
Метод за изработване и трансфериране на преходния профил на временната имплантатна супраструктура – Д-р Нели Николова; Д-р Дилитър Филчев, дoктор

хирургия
Репариране на открита мембрана тип мрежичка с обогатен на тромбоцити фибрин – Dr. Carlos Boudet

протетика
Celtra® Press. Минимално инвазивна рехабилитация на ерозирало съзъбие – Dr. Andrea Klink; Dr. Fabian Huttig; Volker Scheer

 


списание Инфодент бр. 4/2019Инфодент 2019, брой 4 (164)
Година XX

РЕЗЮМЕТА

имплантология
Съотношение между височината и дебелината на букалните тъкани: Пилотно проучване върху 32 единични импланта – Dr. Davide Farronato, Mattia Manfredini,
Francesco Mangano, Giada Goffredo, Marco Colombo, Pietro Pasini, Andrea Orsina and Marco Farronato

оклузия
Протокол при ортостатична хармонична естетика – Dr. Walter Rao, Giovanni Maver

 

Разгледайте съдържанията на старите ни броеве. Може да ги закупите от офиса или да ги поръчате на тел. 0885 117 684


Към броевете от 2018 г.→

Към броевете от 2017 г. →

Към броевете от 2016 г. →

Към броевете от 2015 г. →

Към броевете от 2014 г. →

Към броевете от 2013 г. →

Към броевете от 2012 г.