Инфодент 3/2017

списание Инфодент 3-2017 Съдържание

септември, 2017
Година XVIII, брой 3 (155)
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
цена: 15 лв.

 

постурология
Нов систематичен подход при оклузо-постуралните асиметрии – Dr. PAOLO ZAVARELLA

дентална фотография
Специален фотоапарат за нуждите на денталната фотография Eyes Special C2–SHOFU – Доц. Р. Коларов, д-р Р. Василева, д-р Н. Николов

оклузия
Интердисциплинарен мениджмънт на изтрити фронтални зъби: план на лечение, съобразен с лицето на пациента – Frank M. Spear, DDS, MSD

протетика
Метод за изработване на горна цяла палатинално редуцирана протеза при пациенти с рефлекс за гадене – д-р Н. Апостолов

акценти
Времето на едностранната комуникация отмина и идват миговете на споделения опит
Непрестанното професионално развитие е пътят към успеха