Инфодент 5/2016

infodent-5-16

Инфодент, бр. 5/2016

Съдържание на брой 5/2016

ISSN-1311-9842
декември 2016
година XVІІ, брой 5 (152)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
цена: 15 лв.

акценти
Акад. Николай Попов е удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен за големи заслуги в областта на денталната медицина

Преференциални цени за ранно записване за участие в Булмедика/Булдентал, 17-19 май 2017

консервативни възстановявания

Композити срещу керамика част 1: Фрактури при млади пациенти – David J. Clark, DDS

Композити срещу керамика част 2: 360° композитни фасети – David J. Clark, DDS

Свръхтънки фасети без препарация – Rahul Doshi

събития
Действието на растежните фактори и постигане на отлични резултати в клиничната практика с използване на центрофугата CHOUKROUN PRF

София Дентал Мийтинг – 2016