Зъботехническа лаборатория 4/2016

зъботехническа лаборатория 4-2016СЪДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА II, БРОЙ 4(8)/2016
ДЕКЕМВРИ, 2016

ПРОТЕТИКА

Възстановяване на липсващите зъби и лигавицата чрез Toronto-Bridge. Гледната точка на зъботехникаMassimiliano Accioli

Навътре в нещата: Метастабилност на конструкции от цирконий и керамикаPaolo Smaniotto