КЛИНИЧНА КОМУНИКАЦИЯ: 27 октомври 2019

ТЕМА: Клиничната комуникация – основно умение за лекаря и екипа

МОДУЛ 2019: ХАРАКТЕР, ЛИЧНОСТ, ДОВЕРИЕ, ЕМОЦИИ И ЛОЯЛНОСТ НА ПАЦИЕНТА

ДАТА: 27.10.2019 г.

ЛЕКТОР: д-р Венцислав Стоев

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, ул. Веслец 13

ПРОГРАМА

  • Естеството на вербалната и невербална комуникация в клиничната практика
  • Критериите, по които пациентите ни оценяват и ролята на характерите, личността и емоциите
  • Различни изследвания в областта на клиничното общуване
  • Подобряване на връзката лекар-пациент
  • Междуличностните взаимоотношения
  • Избягване на опасността от съдебни действия от страна на недоволни пациенти
ОБЩУВАНЕТО ЛЕКАР - ПАЦИЕНТ ИЗИСКВА ОВЛАДЯВАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ЛЕКАРЯ, КОИТО ПОМОГАТ НЕ САМО В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ, НО И В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ.
Повечето лекари и медицински специалисти не изучават и не прилагат психологични знания и навици, защото нямат увереност , че могат да направят всичко както трябва. За всички нас е важно да овладеем психологичните «технологии за доверие». Както и всяка технология, те се състоят от алгоритми, т.е. верига от последователни действия. Пациентът вижда лекаря половин час за консултация, един и повече часа за лечение. 
Следователно, умението да се предизвика доверие трябва да бъде доведено до автоматизъм, да се достигат целите леко, непринудено и коректно по отношение на личността на пациента.
Доверието на пациента е резултат от цялата работа на лекаря и неговия екип, сумарен ефект на взаимодействието през всички етапи на лечението и консултирането. Теоретически доверието към лекаря трябва да нараства при приближаването до финала на консултацията. Фактически, както показват изследванията и нашите наблюдения, то започва да намалява след етапа на диагностиката.
По време на курса ние обучаваме както на относително прости, така и на сложни техники и знания свързани с клиничната комуникация. Преди всичко помагаме свободно и целенасочено да се проявява всичко добро, което има у всеки лекар - внимание, уважение към пациента, съчувствие, съпричастност. Да се прояви така, че да го забележи и позитивно да го оцени всеки пациент. 
За тази цел ние препоръчваме да се използва „системата на сигналите“ - вербални и невербални признаци на поведението, с помощта на които се достига определена комуникативна цел, желано въздействие на партньора. Главното, което помага да се предадат сигналите е – ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ на лекаря и екипа. Да се направи разбираем, осезаем и материализиран от пациента.

ЦЕНА: 200 лв. до 10 октомври 2019 г., на място 300 лв. За групово записване отстъпка 10%.

ЗА ЗАПИСВАНЕ: тел. 02/988 07 73, 02/470 16 16, моб. 0888 883 142
Клиника «св.Аполония» e-mail: apoloniadent @gmail.com

Местата са ограничени!