Колоквиум за зъболекари и зъботехници: 24 ноември 2018 г.

ТЕМА: Колоквиум за зъболекари и зъботехници с демонстрации на живо.

ДАТА: 24.11.2018

ЛЕКТОРИ: Алберто Батистели, д-р Дарио Северино, д-р Паоло Заварела, д-р Иван Райчев, Димитър Шереметски

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, бул. Цариградско шосе 147, Интер Експо Център, ет.1, зала Витоша

ОРГАНИЗАТОР: Инфодент ООД, тел. 02/963 45 43, 0885 117 684; e-mail: congress@infodent.bg

ПРОГРАМА

 • 08.30 – 09.00 ч. – Регистрация
 • 09.00 – 10.30 ч. – AFG ЦИФРИТЕ ВЪВ ФОРМАТА НА ЗЪБИТЕ  / А. Батистели и д-р Д. Северино
 • 10.30 – 11.00 ч. – кафе пауза
 • 11.00 – 12.30 ч. – AFG ЦИФРИТЕ ВЪВ ФОРМАТА НА ЗЪБИТЕ / А. Батистели и д-р Д. Северино
 • 12.30 – 13.15 ч. – обяд
 • 13.15 – 14.00 ч. – демонстрации AFG /А.Батистели и д-р Д. Северино
 • 14.00 – 15.30 ч. – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА АБРАЗИО, АТРИЦИО И ЕРОЗИО ЧРЕЗ АДИТИВНИ АДХЕЗИВНИ ТЕХНИКИ. ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ ПРИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА / д-р И.Райчев и Д. Шереметски
 • 15.30 – 16.00 ч. – кафе пауза
 • 16.00 – 19.00 ч. – ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНАТА СТАВА И ОТНОШЕНИЕТО НА ПОСТУРОЛОГИЯТА КЪМ НЕЯЛекция и практическа демонстрация/д-р П. Заварела

РЕЗЮМЕТА

ЦИФРИТЕ ВЪВ ФОРМАТА НА ЗЪБИТЕ – Алберто БАТИСТЕЛИ и д-р Дарио СЕВЕРИНО. Клинични и лабораторни демонстрации на живо

Техниката AFG разкрива кодовете, скрити във функционалната форма на зъба и води до усъвършенстване на мануалните умения. С нея постигането на функционалната форма на зъба, е по-лесно u по-рационално:

 • Анализиране на анатомията на зъба от нова гледна точка (математическа и геометрична).
 • Да се научим да разпознаваме повторяемостта в природата.
 • Основни принципи на моделиране на зъбите и сравняване на техниките за моделиране.
 • Критерии на AFG за измерване на формата на зъбите.
 • Измервания и цифрово-геометрични кодове, скрити във функционалната форма на зъба.
 • Техники за церебрално постигане на зъбната форма.
 • Използване на дебеломер за откриване на цифровите кодове.
 • Геометрични критерии за идентифициране на невидимата основа на формата.
 • Функцията, вече включена във формата.
 • Конструкция на решетката за идентифициране на преходни линии.
 •  Анализ на поведението на мозъка при разчитане на знаци.
 • Торзия (усукана форма) на зъба и функционалното й значение.
 • Числени критерии за идентифициране на редуването между вдлъбнатините и изпъкналостите.
 • Ембриологични елементи при развитието на зъбите.
 • От отстраняването на абътмънта до профила на изникване.
 • Реални зъбни контакти.
 • Адитивни (с добавяне) и субтрактивни (с отнемане) контакти със системата SPOC
 • Критерии за научна оценка на данните, прехвърлени от устата на пациента към лабораторията.
 • Протокол AFG при технология с CAD/САМ.
 • Формата и цветът.
 • Да се научим да намаляваме деформирането на отпечатъка, за да подобрим точността.
 • Направляване с временните конструкции за бодене на благоприятния оздравителен процес на меките тъкани.
 • Избор на подходяща линия на финиране при зъбните препарации за запазване или подобряване на естетичната интеграции с меките тъкани.

ДЕМОНСТРАЦИИ НА ЖИВО: Моделиране на зъб с восък или керамика за зъботехниците и демонстрация на възстановяване с композит за зъболекари, за да се демонстрира приложимостта на AFG както в клиниката, така и в лабораторията

ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНАТА СТАВА И ОТНОШЕНИЕТО НА ПОСТУРОЛОГИЯТА КЪМ НЕЯ – д-р Паоло Заварела. Тестове и клинична демонстрация.

Научните изследвания вече доказаха, че има силно изразена взаимовръзка между баланса в устата и невромиофасциалния баланс на стойката, най-вече в кранио-цервико-мандибуларната област, но не само.

Постурологията въвежда понятието постурална невромиофасциална оклузия.

Често в денталните си кабинети ставаме свидетели на неща, които не разбираме напълно, защото не сме подготвени достатъчно.

Например, в кабинета ни посещава подрастващ пациент на 12 години. Слагаме му ортодонтски апарат и след няколко месеца, пациентът се връща в кабинета и носи очила. Друг млад пациент развива гръбначно изкривяване. Има връзка между зъболечението, стойката и общото здраве на човека и ние можем да повлияем и подобрим и зрението на подрастващите пациентите, и тяхната стойка.

Можем ли с изработване на тотална протеза на възрастен пациент да подобрим състоянието му при хронични болки, като болки във врата и лумбаго? Можем ли със специално изработена шина да подобрим стойката?

На всички тези въпроси ще си отговорим по време на презентацията, която включва протоколи за постурален анализ и за обучение по постурология от гледна точка на невромиофасциалната оклузия. Ще покажем практически върху пациент как работят постурологичните тестове и анализи, които лекарите по дентална медицина могат да прилагат в практиките си.

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА АБРАЗИО, АТРИЦИО И ЕРОЗИО ЧРЕЗ АДИТИВНИ АДХЕЗИВНИ ТЕХНИКИ – д-р Иван Райчев

Значителният технологичен напредък в материалознанието доведе до промяна в много от класическите принципи на ресторативното, естетично зъболечение.
Адхезивни системи и технологии промениха препарационните принципи като позволиха постигане на възстановявания при минимално отнемане на зъбни тъкани.
Лечението на абразио, ерозио и атрицио претърпя значителни промени през последните години. Възстановяването на зъбните дефекти, чрез адитивни техники в тези случаи е един алтернативен и безопасен минимално инвазивен подход.
Презентацията е обобщение на последните клинични концепции на автора и е резултат от неговия натрупан и осъзнат опит. Идеите в нея са основани на оценяване на минали и текущи възстановителни алтернативи в ежедневната клинична практика.
При фронталните зъби акцентът е върху постигане на високо естетични решения изпълнени по лесен, минимално инваивен и повтаряем начин чрез директни и индиректни методи.
В дисталните сегменти са представени решения за промяна на височината на оклузията чрез директни или индиректни възстановявания.
Цел на презентацията е чрез серия от клинични случаи да представим възможностите на съвременното ресторативно, неинвазивно и естетично зъболечение. Всеки клиничен случай е подбран да предстви различен аспект или различен подход. Решаващ фактор в избора на лечебен метод е разбирането на лектора за минимална намеса и запазване на биологичния потенциал на естествените структури.

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ ПРИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Димитър Шереметски

Целта на минимално инвазивната дентална медицина е запазването на възможно най-много здрави зъбни структури. Основните средствата с които си служим при този подход са: ранна диагностика, използване на съвременни адхезивни протоколи, висококачествени композитни материали, техники за минимално изпиляване на твърди зъбни тъкани и др.
Използването на най-новите технологии и материали ни позволява да постигаме естетичен и дълготраен резултат при възстановяванията.
Добрата комуникация между зъболекаря и зъботехника, са ключови за изготвянето на индивидуален, цялостен план за лечение при всеки конкретен случай и за постигане на желания краен резултат от лечението.

ЦЕНИ: При заплащане след 13.11.2018 – 220 лева.

Начини на плащане:

 • Банков превод
 • В офиса на Инфодент