Marco Montanari

CV-marco-montanariД-р Марко Монтанари

През 2005 г. завършва дентална медицина и протетика в Университета в Болоня.
През юли 2009 г. година защитава дисертация на тема: „Протетична и имплантатно-протетична рехабилитация на пациенти, страдащи от ектодермална дисплазия“.
Стипендиант към Университета в Болоня, където продължава своята клинична и изследователска дейност. Полето му на интерес е свързано с протезирането в детската възраст – занимава се с пациенти, страдащи от мултиплени агенези.
Член на Редакторския борд на „Journal of International Dental and Medical Research“.

ТЕМА: Възстановявания върху имплантати – представяне на клинични  случаи.

Към програмата на Колоквиум за зъболекари и зъботехници 14-15 ноември 2014