Медикус, Денто, Галения: 19-22 октомври 2016

ТЕМА: Медикус, Денто, Галения.

ДАТА: 19-22.10.2016 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Международен панаир Пловдив

МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА ЗА МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ се утвърди като най-авторитетното в България изложение за медицина, стоматология и фармация. То съчетава представяне на модерни технологии и техника с научни форуми и с прояви, ориентирани към пациентите.

22-ото издание ще се проведе от 19 до 22 октомври 2016 г. в Международен панаир Пловдив, който е организатор на проявата. Тя е одобрена от  Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI) – доказателство, че отговаря на световните стандарти.