РЕКОНСТРУКТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКЛУЗИЯ, ТМС И СТОЙКА – проф. Лоренцо Ванини: 26/10/2024

Анатомичното възстановяване винаги е придружено от специална рехабилитационна програма за оптимално мотивиране на пациента, докато при рехабилитация на устната кухина няма такива програми за обучение на пациента и той се оказва с нови зъбни контакти и оклузални повърхности, които се управляват от компенсаторната невромускулна система. Тя обикновено декомпенсира с годините и причинява износване на ставата.

Поради това, правилният път за рехабилитация включва начална фаза на ставно и нервно-мускулно препрограмиране, което трябва да се управлява екипно от зъболекар заедно с остеопат и физиотерапевт. Нов проблем, пред който ни поставя съвременната дентална медицина, са фрактурите на оклузалните повърхности, които са все по-чести, причинени от мускулните напрежения, вследствие на стрес.
Клиницистите днес могат да използват нови инструменти за насърчаване излекуването на пациентите, но трябва да разглеждат медицината по по-холистичен начин.

ЛЕКТОР: Проф. Лоренцо Ванини

ДАТА: 26.10.2024

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София

ОРГАНИЗАТОР: Инфодент-БГ ООД

АКЦЕНТИ НА СИМПОЗИУМА

 • Оклузия и стойка.
 • Патологии на темпоромандибуларната става:
  • Интраорален и екстраорален клиничен преглед.
  • Инструментални изследвания:
  • Ортопантомография, телерентгенография, КТ и ЯМР на ТМС.
  • Магнитно резонансно изследване на ТМС и на постуралните мускули: от предписанието до разчитането на изображенията.
  • Статична и динамична ехография на ТМС.
  • Ставни шумове: аускултация и електросонография.
  • Ставни блокове (lock): как да отключите ставата, като избегнете усложнения и болка.
  • Шум в ушите, световъртеж и нарушения на ТМС: диагностика и лечение.
  • Диагностичната помощ на приложната кинезиология и нанотехнологиите.
  • Оклузални шини: как да изберете шината.
  • Как да установите и засечете височината и позицията на шината.
  • Създаване на оклузални шини с дигитална техника: клинични и лабораторни фази.
  • Балансиране на оклузалните шини с помощта на приложна кинезиология.
 • Ортодонтия и стойка: как да овладеете и предотвратите проблеми със ставите и стойката.
  • Как да възстановите центрика и вертикалния размер в хармония с нервно-мускулната система.
  • Директни и индиректни промени в оклузията.
 • Естетични възстановявания
  • Възстановителни материали и биосъвместимост с оклузалната и нервно-мускулната система
  • Композитът Biofunction – „многофункционален“ материал, който предлага биомеханика, биосъвместимост и естетика.
  • Композитни оклузални възстановявания – практично, надеждно и икономично решение.
  • Клинични случаи стъпка по стъпка на директни и индиректни консервативни композитни възстановявания.
  • Клинични случаи на сложни протетични рехабилитации – представяне стъпка по стъпка.
  • Клинични случаи със ставна патология (щракане, блокаж, дегенерация, напреднал дегенеративен стадий).
 • Мускулна памет, невропластичност и нервно-мускулно препрограмиране.
 • Използването на нанотехнологични устройства за поддръжка.
 • Дискусия с участниците.

ТАКСА УЧАСТИЕ

– 680 лв. с ДДС за ранни записвания до 30 юни вкл. Първите 10 платили получават безплатен курс за нанотехнологията Таопач с Фабио Фонтана на 27 октомври.

– 800 лв. с ДДС от 1 юли.

Допълнителна информация: Галя НАЧЕВА – тел. 0885807675

Статията на проф. Ванини, на тема Еластодонтия: биоортодонтия с постурална функция, може да прочетете в бр. 1/2024 на сп. Инфодент или на линка!

РЕКОНСТРУКТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКЛУЗИЯ, ТМС И СТОЙКА