Dr. Lorenzo Vanini, prof.

prof. Lorenzo VaniniПроф. Лоренцо Ванини е хоноруван преподавател в Университета в Киети (Италия). От 35 години провежда изследвания върху композитни материали в Италия и Германия и върху връзката Темпоромандибуларна става – стойка. Той е активен член на Италианската академия по консервативна дентална медицина и на Италианското дружество по консервативна дентална медицина.

Автор е на множество научни публикации, съавтор е на наръчника-атлас „Нови естетически концепции при използването на композитни материали“, издаден през 1995 г. от „Amici di Brugg“, съавтор е на наръчника-атлас „Консервативни възстановяване на задни зъби 2″, публикуван през 2000 г. от „Amici di Brugg“ и съавтор на трактата в два тома „Консервативни възстановявания на фронтални зъби“, публикуван от Acme Viterbo през 2003 г., и на интегрираната мултимедийна система „Директни композитни възстановявания на предни зъби“ на UTET. Той е съавтор на книгата „Естетика, функция и стойка“, издаден 2018 г., публикуван от Acme.

Проф. Ванини е автор и на глави в различни книги по консервативна дентална медицина, ортодонтия и травматология, издадени на различни езици.

Проф. Ванини е лектор на международно известни конференции, провежда специализирани курсове по реконструктивна дентална медицина в множество университети в Европа, Съединените щати, Чили, Аржентина, Бразилия, Израел и Китай. Има дентална практика в Киасо (Швейцария), като се посвещава по-специално на консервативната дентална медицина, протезирането и постурологията.

Проф. Ванини ще проведе еднодневен симпозиум на тема РЕКОНСТРУКТИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКЛУЗИЯ, ТМС И СТОЙКА. ЕСТЕТИЧНИ КОМПОЗИТНИ ОКЛУЗАЛНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ на 26.10.2024 г.