Оклузални принципи. Лечебно планиране: 9-11 юни 2016

ТЕМА: ОКЛУЗАЛНИ принципи. ЛЕЧЕБНО планиране

тридневен практически курс за зъболекари

ЛЕКТОР: д-р Кирил Динов

ДАТА: 09-11.06.2016 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, кв. Лагера, ул. Кюстенджа 3, Di Nova Clinics

КОНТАКТИ: тел.: 0898 460136; e-mail: dinovaclinics@gmail.com

ТАКСА УЧАСТИЕ: 2400 лв. МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ: Пощенска банка, гр. София, клон Солунска
IBAN: BG71 BPBI 7942 1080 2557 01; BIC: BPBIBGSF; Ди Нова Клиникс ООД. Основание за плащане: Курс “Оклузия”, 9-11.06.2016, Di Nova Clinics

ПРОГРАМА – 9-11 ЮНИ /четъртък – събота/

ПЪРВИ ДЕН
09.00 – 10.30 Понятия, анатомични предпоставки. CR и MI
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.30 Начини за определяне на CR. Депрограмиране. Бимануална манипулация.
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 17.00 Work shop – Включване на моделите в артикулатир.
Разчитане на артикулатора.

ВТОРИ ДЕН
09.00 – 10.30 Основни детерминанти на оклузията.
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.30 Основни детерминанти на оклузията.
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 17.00 Work shop – Анализ на ситуацията в артикулатора.

ТРЕТИ ДЕН
09.00 – 10.30 Лечебно планиране от А до Я. Леки и тежки случаи – подход.
Подходи за създаване на оклузална стабилност и перспектива.
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.30 Лечебно планиране от А до Я. Леки и тежки случаи – подход. Подходи за създаване на оклузална стабилност и перспектива.
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 17.00 Work shop – Пренасяне на артикулатора в устата. Ключови стъпки от процеса на планиране.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСА: артикулатор /ваш собствен или на лабораторията, с която работите/; плочки за включване в артикулатора – 4 бр.; лицева дъга /вилица, трансфер за пренасяне на дъгата в артикулатор/; ваши собствени актуални модели.

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРА