Quintessence Int. Bulgaria брой 1 (9) /2014

брой 1/2014 на Quintessence Int. BulgariaСЪДЪРЖАНИЕ

Quintessence International Bulgaria
брой 1 (9) /2014 г

Броят е изчерпан от тираж!

ЕСТЕТИКА – клиника и лаборатория
Преход от имплантати към различен наклон на оста на протетичната конструкция Galip Gürel,  Christian Coachman

KЛЮЧОВИ ДУМИ: протетика върху имплантати, хибридна конструкция с червени компоненти, завиваща се многокомпонентна конструкция, mock-up, временна конструкция, естетика.

РЕЗЮМЕ: Възстановяването на твърдите и меките тъкани при обемни дефекти на алвеоларния гребен е голямо предизвикателство както за зъболекаря, така и за зъботехника. С помощта на хибридни конструкции с червени компоненти авторът представя надеждна алтернативна техника за лечение на пациенти, които отказват хирургично-регенеративни процедури.
В конкретния клиничен случай поставените имплантати не са подходящи за изработване на мостова конструкция с червени компоненти поради хода на осите им. Те са с лабиален наклон и не позволяват фиксирането на монолитна, завиваща се хибридна конструкция с червени компоненти.

ЕНДОДОНТИЯ
Затваряне на латерална коренова перфорация с МТА след ятрогенно циментиране на щифт във фуркационната област. Дългосрочно проследяване на два случаяKonstantinos Ioannidis, Eleni Demertzi, Theodor Demertzi

KЛЮЧОВИ ДУМИ: дезинфекция, фуркация, латерална коренова перфорация, минерал триоксид агрегат, резултати от лечението

РЕЗЮМЕ: Ятрогенната коренова перфорация влошава дългосрочната прогноза на зъба и е сериозна предпоставка за незабавно провеждане на ендодонтско и възстановително лечение.
В статията са описани два случая с латерална перфорация на долни молари вследствие на неправилна препарация за създаване на място за щифт и циментиране на фабрични щифтове в създадените перфорационни дефекти. По време на консервативното кореново релечение е приложен стандартен протокол за дезинфекция на каналите. За запечатване на перфорациите е използван сив и бял МТА. Минерал триоксид агрегатът е нанесен със съвременна техника за компактиране. След приключване на кореновото лечение лекуваните зъби са асимптоматични и функционални и пациентите са насочени към лекуващите си зъболекари за изработване на окончателните възстановявания. Контролните рентгенови снимки след 18 месеца показват благоприятни резултати на костно възстановяване и регенерация на периодонтални лигаменти във фуркационната област.
Лечението на кореновите повърхности с перфорации остава сложна задача, въпреки значителните подобрения в ендодонтския инструментариум, биоматериалите и използването на увеличение.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Лечение на гингивални рецесии с водена тъканна регенерация или Emdogain – Karin Jepsen, Bernd Heinz, Stefan Hägewald

KЛЮЧОВИ ДУМИ: пародонтални рецесии, водена тъканна регенерация (ВТР), мембрана, Emdogain, лечение

РЕЗЮМЕ: Една от основните индикации за провеждане на пластична пародонтална хирургия е покриването на открити коренови повърхности, което цели регенеративно оздравяване. Според съвременните достижения такъв оздравителен процес може да се очаква след използването на техники с мембрани (ВТР) или на емайлови матриксни протеини (Emdogain). Двата метода по правило се провеждат в комбинация с коронарно преместено ламбо.
В тази статия е представен оперативният подход заедно с много клинични примери въз основа на съществуващите клинични доказателства.

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ
Основни фотографски техники и обработване на снимки. Интраорална фотография – част I – Soren Jepsen, Wolfgang Bengel

KЛЮЧОВИ ДУМИ: дентална фотография, интраорални снимки, мащаб на изображението, композиция на снимката, контрол на снимката, формуляр за информирано съгласие

РЕЗЮМЕ: Интраоралната фотография е част от денталната фотография и е ориентирана към постигане на оптимално възпроизвеждане на обекта.

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Диагностициране на хипоминерализация на молари и инцизиви – Daniela HEITMULLER

KЛЮЧОВИ ДУМИ: хипоминерализация на молари и инцизиви, структурни изменения, диагностика

РЕЗЮМЕ: Обзор на диагностицирането на хипоминерализацията на молари и инцизиви. Това включва представянето на клиничната изява, начините на разпространение, както и често използваните диагностични индекси. Представени са различни диференциални диагнози, които улесняват ежедневната работа на денталния лекар и позволяват извършването на адекватна клинична оценка.

ЗЪБОТЕХНИКА
Естетично възстановяване с фасети от фелдшпатна керамика чрез използване на системата Twincast – Iker Alberdi

KЛЮЧОВИ ДУМИ: керамични фасети, системата twincast, повърхност на фасетите, интердисциплинарно лечение, функция, огнеупорно пънче

РЕЗЮМЕ: Статията представя клиничен случай, при който фронталните зъби се възстановяват с помощта на девет фасети и една микрофасета.  Възстановяването на естетиката, симетрията и функцията е постигнато чрез интердисциплинарен подход, който включва и нанасяне на керамика върху огнеопорни пънчета, използвайки системата Twincast.