Quintessence 3/2018

quintessence-Int-BULGARIAСЪДЪРЖАНИЕ
бр. 3/2018

РЕЗЮМЕТА

иновативни лечебни подходи
От дигитален моделаж през 3D-принтиране до изработване на фрезована шина с цвят на зъбите. Мюнхенската концепция за изработване на шини с Workflow 4.0 – ZTM Clemens Schwerin Matthias Kelch Dr. med. dent.

консервативно зъболечение
Неинвазивно лечение за затваряне и редуциране на междузъбни пространства с индивидуализирани матрици – Bernd Klaiber Prof. Dr. med. dent.

орална медицина
Езикът – диагностика и терапия – Inga Mollen Dr. med. dent., Irene Hitz Lindenmuller Dr. med. dent., Andreas Filippi Prof. Dr. med. dent.

орална хирургия
Реплантация вместо апикална резеция – Marc Joos Dr. med. dent., Andreas Filippi Prof. Dr. med. dent.

пародонтална хирургия
Пародонтално хирургично лечение на периферен гигантоклетъчен гранулом в естетичната зона. Клиничен случай – Hari Petsos Dr. med. dent., M.Sc. Jorg Korte Dr. med., Peter Eickholz Prof. Dr. med. dent.