Quintessence 3/22

корица, Квинтесенц 3-22

Чукнете, за да видите кратки резюмета на статиите.

Съдържание на бр. 3/2022 г.

ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 6 стр.

Биоадитивна техника и емайлопластика за възстановяване на естетиката във фронта: 54-месечно клинично проследяванеJuan Carlos Pontons-Melo, DDS, MSc, Isadora Martini Garcia, DDS, MSc, Marcos VARGAS, DDS, MSc; Fabricio Mezzomo COLLARES, DDS, MS, PhD

ХИРУРГИЯ – 18 стр.

Комбинирана латерално затворена и разширена коронарно тунелна техника за лечение на мандибуларни гингивални рецесии: хирургична техника и проследяване на 11 случая  – Anton Sculean, Prof. Dr. Med Dent, Edward P. Allen, DDS, PhD, Christos Katsaros, Prof. Dr. Med Dent, Alexandra Stahli, Dr. Med Dent, Richard J. Miron, DMD, Dr. Med Dent, Herbert Deppe, Prof, Dr. Med Dent, Raluca Cosgarea, PD Dr. Med Dent

СПОДЕЛЕН ОПИТ– 26 стр.

Снемане на референтни индивидуални данни на пациент при естествена позиция на главата  – Wael Att, Prof. Dr., Udo Plaster