Зъботехническа лаборатория 2/2017

списание зъботехническа лаборатория 2/2017CЪДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА III, БРОЙ 2(10)/2017
май, 2017

ПРОТЕТИКА

Изработване на корони и конструкции, съобразени с четирите възрастови групи според концепцията „Четири сезона”  – Klaus Muterthies

Хармонично интегрирани възстановявания. Изцялокерамични възстановявания с пресoвани от IPS e.max® абатмънтиDr Fernando Manfroi, Yunus Sert

EСТЕТИКА

Нова усмивка с фасети от фелдшпатна керамикаMichele Signorile