Компютърно-асистирана имплантатна хирургия: Навигация в реално време

Dr. Jan D'haeseРЕЗЮМЕ

Общо въведение в направляваната хирургия. Разглеждане на   статичните и динамични системи. Грешки допускани при статичната направлявана хирургия. Разглеждане на динамичната направлявана хирургия. Фокус върху изследванията и проектите, които се извършват в Университета в Белгия, както и в други университети в целия свят. Представяне на някои скорошни, обещаващи и досега непубликувани резултати.

В последната част на презентацията ще бъдат представени клинични случаи, които ще демонстрират как навигационната хирургия може да бъде въведена в ежедневната клинична практика.

Обсъждане на клинични случаи, включващи единични имплантатни възстановявания, както и рехабилитации на цялостно съзъбие.

В края на презентацията участниците ще имат възможност да оценят как тези нови техники могат да променят клиничната им практика, както и какви предимства биха имали те за техните пациенти.

 

Очакваме Ви на 13 ноември 2016 г. от 10.00 на лекцията на д-р Ян ДеХес, Белгия – Компютърно-асистирана имплантатна хирургия: Навигация в реално време

към програмата на Колоквиума 2016