dr. Mariana Dimova

доц. Мариана ДимоваД-Р МАРИАНА ДИМОВА

1997 г. завършва Стоматологичен факултет към Висш Медицински Институт – Пловдив. 1998 г. – 2003 г. докторантура по специалността Протетична стоматология към Факултет по дентална медицина, МУ – София. 1999 г. – 2000 г. специализация и научна квалификация в стоматологичния университетски институт към “Йохан Волфганг Гьоте – Университет” гр. Франкфурт на Майн, Германия. 2004 г. защитен дисертационен труд “Предварителни конструкции в неснемаемото зъбопротезиране” и получаване на образователна и научна степен “Доктор”. Придобити специалности по Протетична дентална медицина (2001 г.) и по Обща дентална медицина (2005 г.). 2007 г. – 2012 г. Доцент към Катедра по Протетична дентална медицина на Факултет по дентална медицина към МУ- Варна.

2015 г. защитен дисертационен труд “Съвременни тенденции и гнатологични предпоставки в диагностиката и рехабилитацията на краниомандибуларните дисфункции”

Следдипломна квалификация – участие у нас и в чужбина в повече от 87 конгреси и научни форуми с акценти върху:

  • Протетичната дентална медицина;
  • Анатомията и функцията на дъвкателния апарат;
  • Функционалната диагностика, предпротетичната подготовка, лечението и рехабилитацията на краниомандибуларните дисфункции;
  • Неснемаемото протезиране и лечение с цели протези.

Многобройни публикации в български и в чуждестранни научни списания.

← към семинара на 11-12 ноември 2017

към Постурология. Остеопатия. 9 декември 2017