Инфодент 2/2016

сп. Инфодент, брой 2/2016Съдържание на брой 2/2016

ISSN-1311-9842
май, 2016
година XVІІ, брой 2 (149)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
страници: 54
цена: 15 лв.

 

естетика
Естетична корекция на диастеми и треми. Естетична рехабилитация посредством керамични фасетиProf. Dr. Sidney Kina и Shigeo Kataoka

оклузия
Протокол при ортостатична хармонична естетика Dr. Walter Rao, Giovanni Maver

КНИГИ

КУРСОВЕ