Dr. Milos Ljubicic

Милош ЛюбичичД-р Милош Любичич работи в Клиниката по протезиране на Белградския университет, специализирана в естетична и дигитална дентална медицина и CAD/CAM системи.

Създател е на международния курс по стандарти и протоколи в денталната фотография „The Bigger Picture”. Номиниран за най-обещаващ млад член на Европейското дружество по козметична дентална медицина, ESCD St. Petersburg 2019 г. Лектор на Американското дружество по козметична дентална медицина, Европейското дружество по козметична дентална медицина. Изнася лекции в САЩ, Великобритания, както и в много страни от региона. Има публикувани трудове в престижни списания като The International Journal of Esthetic Dentistry (IJED) и др.

КЪМ СИМПОЗИУМА 17-18.11.2023 г.