Зъботехническа лаборатория 3/2017

сп. Зъбот.лаб.3-2017CЪДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА III, БРОЙ 3(11)/2017
октомври, 2017

ПРОТЕТИКА

Интраорално пренасяне на восъчния моделажClaudio Nannini

Естествено и функционално (NFP). Нареждане на зъби при цяла протезаDieter Schulz, Michaela Genenger, Helmut Schad

Нова концепция за дизайн на дисталните зъби при зъбни протезиRoy Dixon