Stefan Petrov

Stefan PertovСтефан Петров основава собствена лаборатория през 2006 г.

Официален демонстратор на GC за България като от 2015 г. е KOL за Източна Европа. Инструктор е на Straumann за България. Лабораторията му има сертификат за пилотна лаборатория на Micerium – Италия.

Носител е на шест награди в денталния конкурс „Усмивка на годината” за 2014, 2015, 2016, и 2017 години.

Носител е на награда CERAMISTS MASTER CUP с д-р Софиен Риахи в престижния международен конгрес CERAMISTS – NO LIMITS 2015 г.

Изнася лекции и провежда курсове в редица европейски страни.

Към програмата на „Естетика, функция и оклузия“ 11-12 ноември 2017 г.